top of page
Business Meeting

ONTSLAG EN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ontslag: procedure Kantonrechter, UWV, wederzijds goedvinden

Een werknemer moeten ontslaan wegens niet goed functioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of ontslagen worden wegens reorganisatie (boventallig)? Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in Nederland is aan (strenge) regels gebonden. In de meeste gevallen komt de kantonrechter of het UWV er aan te pas. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag (opzegging).

 

Ontslagen worden betekent het einde van de arbeidsovereenkomst: geen werk meer en mogelijk zelfs geen recht op een WW uitkering. Daarom is er ontslagbescherming voor de werknemer. De ontslagregels zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. De arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kunnen hier ook bepalingen over bevatten. Juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag voor werkgevers of werknemers gezien de steeds veranderende rechtspraak over arbeidsrecht ontslagrecht beslist noodzakelijk. Onze ontslag advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in ontslag.

Onze ontslagadvocaat in Amsterdam geeft als arbeidsrechtspecialist juridisch advies en rechtshulp bij:

bottom of page